ADOPTEREN MET ANIMAL IN NEED

Wij vinden het heel belangrijk dat een dier geplaatst wordt bij een nieuwe eigenaar die weet waar hij/zij aan begint. Daarom geven wij eerlijke informatie over onze dieren, óók over de negatieve gewoontes en gezondheidsproblemen. Wij proberen zoveel mogelijk informatie over het dier te verzamelen.

Wij doen er alles aan om een goede match tussen een nieuwe eigenaar en een dier te maken. Dier en baas moeten goed bij elkaar passen, anders maken ze elkaar ongelukkig. Honden die bijvoorbeeld veel beweging nodig hebben plaatsen we niet bij mensen die geen tijd hebben voor lange wandelingen. Bij rechtstreekse adoptie vanuit Spanje plaatsen we in principe geen volwassen honden bij gezinnen met kinderen onder de zeven jaar. Dit omdat wij in Spanje niet kunnen testen of de hond goed met jonge kinderen kan. Bij adoptie vanuit een opvanggezin is dit anders. De mensen van het opvanggezin zien hoe de hond is en tijdens de kennismaking met de adoptanten zien zij hoe de hond op de kinderen reageert. Onze adoptiemedewerksters kunnen u goed adviseren als u via ons een nieuw maatje komt uitzoeken.

ADOPTIE
PROCEDURE


Adopteren, hoe gaat dat in zijn werk?

U heeft dé hond op onze website gezien die u graag zou willen adopteren. Omdat er meestal veel vragen open blijven bij de adoptie van een hond uit het buitenland, hebben wij gekozen voor een zeer uitgebreide uitleg omtrent een adoptie en alles wat er (eventueel) bij komt kijken in een intakegesprek. Omdat wij met u in bemiddeling zijn over een eventuele adoptie van een hond, wordt dit binnen het adoptieteam aangegeven. Zo wordt voorkomen dat een andere bemiddelaar over dezelfde hond in gesprek gaat. 

We gaan in Spanje specifieke navraag doen over de hond die u graag wilt adopteren. Kijken of die informatie past bij uw huissituatie. Is de hond sociaal? Hoe staat het met kinderen? Kan de hond samen met katten? Is de hond angstig? Heel veel vragen die zowel u als ons duidelijk moeten maken of uw keuze de juiste is en of u zich bewust bent van de verantwoordelijkheid die u aangaat. Immers een asielhond uit Spanje in een gezinssituatie kan zich heel anders gaan gedragen. Wij bemiddelen bij adopties vanuit de gedachte voor een asielhond een nieuw blijvend thuis te vinden. Dan is het heel belangrijk dat een adoptant, zich bewust is van het feit dat hij of zij een hond met bagage in huis haalt. Zijn beide partijen (adoptant en bemiddelaar) het na deze tijd nog helemaal eens met elkaar, dan wordt uw toekomstige nieuwe familielid op de website op gereserveerd  gezet. De afhandeling van de adoptie is de laatste stap. U wordt verzocht het adoptiecontract in te vullen. Zodra wij het ingevulde contract van u hebben ontvangen, wordt het adoptiecontract aangevuld met ontbrekende gegevens en door ons ondertekend. U ontvangt een exemplaar retour op het mailadres welke u heeft ingevuld op het adoptiecontract. Pas als wij het adoptiebedrag op onze  rekening hebben ontvangen, kunnen wij opdracht geven om uw hond reisklaar te gaan maken. U kunt uw adoptiebedrag ad € 295,- storten op rekeningnummer NL14RABO0102644039, op naam van de Stichting Second Chance Foundation Nederland te Poeldijk onder vermelding van de naam en het nummer van de hond. Voor honden met een medische aandoening geldt een aangepast adoptiebedrag. Zodra het adoptiebedrag van € 295,- op de rekening is ontvangen, dan zal uw hond de code geadopteerd krijgen. 

Waarom kost adopteren € 295,-

De adoptiekosten voor een hond uit het asiel proberen we zo laag mogelijk te houden. De Stichting SCFN redeneert dat alleen de werkelijk gemaakte kosten berekend worden.

Kosten die het asiel en de stichting maken zijn :

  • Dierenartskosten: sterilisatie of castratie (pups tot 7 maanden worden in Spanje niet geneutraliseerd), inentingen (rabiës & cocktail), ontwormen en pipet voor vlooien/teken, bloedonderzoek (Middellandse Zeeziekten), EU-paspoort en het chippen. 
  • Kosten van vervoer naar Nederland. 

Uw hond is gechipt. Echter de chip staat niet op uw naam, maar op naam van de Stichting Prodean. Het is dus wel belangrijk dat u de chip over laat schrijven op uw eigen naam. Uw dierenarts heeft daar formulieren voor, maar u kunt ook gebruik maken van een aanmeldingsformulier op de website van Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). Klik hier voor het overschrijven van uw hond bij de NDG. Mocht u nog vragen en/of andere informatie wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw adoptiemedewerkster die staat vermeld onder “contact”.  Als u nu toch net voor het transport beslist dat u van de hond af ziet? Wij hebben u in de adoptieprocedure uitgebreid verteld dat uw adoptiegeld wordt overgemaakt naar Spanje om de hond reisklaar te maken. Echter, als u voor de hond op transport gaat kenbaar maakt dat de adoptie niet door gaat, kunnen wij u slechts het adoptiebedrag minus € 80,- retourneren. Houdt u er rekening mee dat u zelf opdracht heeft gegeven de hond reisklaar te maken door het adoptiegeld op onze rekening te storten. Hiermee zet u de procedure in Spanje in werking. Een procedure waarbij geld aan de dierenarts dient te worden betaald. Wij, Stichting Second Chance Foundation Nederland, zijn slechts bemiddelaars in deze en kunnen u alleen de kosten van een niet gemaakte vlucht/transport retourneren.

Wat als de adoptie niet goed verloopt?

Ondanks alle goede intenties en goede wil kan het voorkomen dat een adoptie geen goede afloop lijkt te krijgen. Het is van groot belang dat u niet opgeeft bij de eerste tegenslag. Dat zou een oneerlijke zet zijn tegenover de hond die al zoveel heeft doorstaan. De honden die vanuit het asiel komen hebben een aardig jasje uitgedaan en dat wordt vaak vergeten. Zij hebben echt even de tijd nodig om bij te komen en vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Wat de reden is dat ze in het asiel komen is vaak niet helemaal bekend. Dat ze geen fijn leven hebben gehad is in bijna alle gevallen een gegeven. Wij zijn ons echter bewust dat het soms gewoon niet lukt. Omdat het een match is die niet werkt, omdat het niet klikt! Uit ervaring weten wij dat het zelden een kwestie is van mismatch of niet klikken. Helaas komt het vaker voor dat een adoptant zich niet realiseert/bewust is waar hij/zij aan begint. Als er echt sprake is van mismatch of helemaal niet klikken met het gezin gaat de adoptiebemiddelaar direct aan de slag om een opvanggezin te vinden. U dient wel rekening te houden met een wachttijd tot een geschikte plaats vrij komt bij een opvangadres van onze stichting. De stichting gaat ervan uit dat u als adoptant de hond bij u in huis zult houden tot het moment dat er een opvanggezin is. U kunt geen aanspraak maken op teruggave van het adoptiegeld.

VEEL GEHOORDE MISVERSTANDEN


Honden uit Spanje zijn ziek

Onjuist. Een hond die drager is van een gevaarlijke besmettelijke ziekte als rabiës (hondsdolheid) wordt niet naar Nederland gehaald, al was het maar omdat het wettelijk niet toegestaan is. Dat er echter sprake is van een opmars naar het noorden van zogenaamde “mediterrane ziekten” als leishmania (Leishmaniosis) of hartworm is waar. Dit heeft echter weinig te maken met de adoptie van Spaanse honden,  die doorgaans op verantwoorde en deskundige wijze wordt uitgevoerd. De verspreiding van bijvoorbeeld teken of zandvliegjes is te vergelijken met die van virussen. Door het veranderende klimaat zien we dat dit soort ‘plagen’ uit Zuid-Europa noordwaarts optrekken. In Nederland is er echter nog geen sprake van het voorkomen van de zandvliegen die de parasiet van Leishmania doorgeeft, dus het is niet nodig om onnodig angst te zaaien, hetgeen helaas nog wel eens gebeurt.

Bij het reizen in Zuid-Europa met de hond moet men wel rekening houden met besmettingsgevaar. Door het gebruik van goede beschermingsmiddelen als tekenbanden en vlooiensprays is het eenvoudig om zowel de hond als jezelf hiertegen te beschermen. Niet alle Nederlandse dierenartsen hebben echter even veel ervaring met de typische mediterrane ziekten die hier vroeger niet voorkwamen. Er is helaas vaak sprake van onwetendheid, wat leidt tot onnodige bangmakerij. In Spanje, waar naar schatting 5-35% van de honden besmet is Leishmania, is het een vrij reguliere aandoening, die overigens in de meeste gevallen goed behandelbaar is. Gelukkig is de meerderheid van de dierenartsen in Nederland steeds beter op de hoogte. Zie ook deze website van een Nederlandse dierenarts die meerdere malen in het asiel is geweest: www.dierenkliniekdezon.nl.

Uiteraard bestaat er altijd, hoe zorgvuldig en professioneel men ook omgaat met het stellen van een medische diagnose in het asiel, een kans dat men een hond adopteert die later een aandoening blijkt te hebben. Een garantie op een hond die een lang en gezond leven zal leiden kan niemand geven; noch wij, maar zelfs een erkend fokker niet. Veel honden die in het asiel van La Linéa de la Concptión zitten, hebben geen makkelijke tijd achter de rug. Hun gebit is door slecht eten vaak versletener dan dat van een gezinshond van dezelfde leeftijd. Het komt veel voor dat  honden in het asiel medicatie krijgen tegen aandoeningen als oormijt, vlooien, diarree of kennelhoest. Dit is gelukkig doorgaans allemaal goed behandelbaar en dankzij onze sponsoren kunnen we de honden alle medische zorg bieden die ze nodig hebben.

Spaanse honden mogen niet naar Nederland

Onjuist. Honden en katten mogen onder begeleiding  binnen Europa legaal reizen, mits ze gechipt zijn en een Europees paspoort voor gezelschapsdieren hebben en ze ingeënt zijn tegen rabiës. In hun paspoort staat o.a. ook hun chipnummer vermeld. 

Alle honden die onder de verantwoordelijkheid van de Second Chance Foundation naar Nederland worden gehaald, voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. De stichting levert geen hond af zonder geldig paspoort, chip en bloedonderzoek. Alle honden worden zorgvuldig medisch onderzocht voordat ze mogen reizen. Pas wanneer de daar aanwezige dierenarts  het groene licht heeft gegeven gaan ze op reis.

Meer lezen: zie: www.europa.eu/legislation over de Europese wetgeving .

Honden uit Spaanse asielen zijn getraumatiseerd

Gedeeltelijk is dit, helaas, waar. Echter: lang niet allemaal! Er zitten in het asiel van La Línea de la Concepción ook veel vrolijke, mensgerichte honden die ondanks hun ervaringen veel vertrouwen in de mens hebben behouden. Bovendien geldt voor bijna alle honden, dat er met geduld en liefde veel bereikt kan worden. Honden die getraumatiseerd zijn worden eerst met rust gelaten in het asiel. Hier worden ze door de vrijwilligers ter plaatse dagelijks geobserveerd. Wanneer blijkt dat een hond te beschadigd is om nog een betrouwbare huisgenoot te zijn, wordt hij of zij niet ter adoptie aangeboden. Deze honden zullen een zo goed mogelijk leven krijgen in het asiel, ongeacht hun leeftijd of handicap. Een uitzondering wordt gemaakt voor honden die om wat voor reden dan ook (meestal zware mishandeling) een uitzichtloos bestaan wacht. Zij zijn te getraumatiseerd en te ver af komen te staan van hun natuurlijke ‘hond zijn’. Zij zullen, als het echt niet anders kan, op humane wijze ingeslapen worden.

Tenslotte:  het team van Second Chance Foundation beschikt over meer dan voldoende kennis en ervaring met honden. Het team staat altijd paraat om de adoptanten te helpen met adviezen en tips. Tevens beschikken wij over een gedragskundige, die u bij kan staan. Mocht u hulp nodig hebben, is het raadzaam contact op te nemen met uw adoptie medewerkster. Verder is het aan de adoptant zelf om te bepalen of en welke training of hondenschool gewenst is voor de hond. 

In Spaanse asielen zitten jachthonden

Onjuist. Er zitten inderdaad relatief veel honden die typisch Spaans zijn, en die vooral in Zuid-Spanje gefokt worden voor de jacht. Wanneer ze echter in de ogen van de jager niet goed voldoen, omdat ze onvoldoende jachtinstinct tonen, worden ze weggedaan. Het omgekeerde is dus eerder waar!

Typisch Spaanse jachthonden als Galgo’s, Podenco’s en Bodegueros (een soort boerenfox) of kruisingen van deze rassen, zijn te vinden in het asiel van La Línea de la Concepción. Voor een rasbeschrijving kan men, indien men interesse heeft in zo’n hond, altijd terecht bij een van onze adoptie medewerksters. Of en wanneer een hond los kan lopen hangt helemaal van de hond en de situatie af. Nederland is een druk land dat vooral in de Randstad niet veel echte losloopgebieden kent. En of een hond vervolgens ook los kan lopen in een dergelijk toegestaan gebied, hangt van de hond en zijn baas af. De ene hond luistert beter dan de andere; en bij de één is er wel sprake van wat jachtinstinct, terwijl de ander netjes naast de baas blijft lopen. Wij dringen er op aan om de hond, hoe gehoorzaam hij ook is, na aankomst in Nederland eerst heel rustig aan zijn nieuwe omgeving te laten wennen en geruime tijd aangelijnd te houden bij het uitlaten. Veel honden hebben nooit een baasje gehad en zullen eerst moeten leren luisteren. Pas wanneer ze de basiscommando’s kennen en opgevoed zijn, kan men kijken of en wanneer de hond eventueel los kan.

Naast de eerder genoemde typisch Spaanse rassen zitten er ook heel veel andere honden in het asiel van La Línea de la Concepción. Zelfs raszuivere honden, ongetwijfeld voor veel geld aangeschaft, belanden helaas in het asiel. Dit heeft doorgaans niets te maken met de hond zelf, maar met het feit dat door de economische crisis in Spanje veel mensen hun huisdier ‘wegdoen'. En ongewenste nestjes pups worden helaas maar al te vaak gedumpt.

Spaanse honden kunnen niet met kinderen

Deze stelling is maar ten dele waar. Er zijn, net zoals dat het geval is bij Nederlandse honden, honden in Spaanse asielen die niet geschikt zijn voor plaatsing bij jonge kinderen. Dit komt, omdat ze in hun socialisatieperiode niet hebben geleerd met jonge kinderen om te gaan, of omdat ze zijn mishandeld door kinderen. Dit laatste zien we helaas in de praktijk nog steeds gebeuren. Een pup is in Spanje traditiegetrouw een populair cadeau voor kinderen. Vaak zijn de kinderen nog veel te jong om het dier goed op te voeden en beland het, wanneer het maar niet zindelijk wordt of groter wordt en de lol er van af is, in een asiel.

In het asiel in La Línea de la Concepción worden alle honden op gedrag beoordeeld en wordt gekeken hoe ze reageren, ook in stress situaties. Veel honden kunnen angstig reageren op onverwachte prikkels, maar zullen niet bijten. Zij kunnen met de juiste opvoeding en een dosis  geduld prima huishonden worden die uitstekend in een gezin geplaatst kunnen worden. Dit geldt gelukkig voor het overgrote merendeel van de honden. Wanneer er echter twijfel bestaat, zal de hond uitsluitend in een gezin met oudere, of geen kinderen geplaatst worden.

Tenslotte: de combinatie jonge kinderen en honden is, ongeacht de herkomst van de hond, altijd iets waarmee met voorzichtigheid omgegaan moet worden. Voor honden, die hiërarchisch denken vanuit een roedel, is een jong kind lastig te plaatsen.  Het is de verantwoordelijkheid van de ouders  om altijd alert te zijn en een oogje in het zeil te houden.

Nederlandse asielen zitten al vol genoeg

Helaas is dit argument nog al eens in de pers genoemd, onder andere door de Dierenbescherming; een organisatie waarmee de stichting Second Chance Foundation Nederland zich juist, gezien de doelstellingen, zeer verwant voelt. Als stichting zijn wij groot voorstander van de adoptie van een asieldier, waar het ook vandaan komt. Vele medewerkers van de stichting en adoptanten van een Spaanse hond hebben al een hond uit een Nederlands asiel (gehad). Mensen kunnen verschillende redenen hebben om een hond uit een ander land dan Nederland te adopteren. Wij staan als stichting op het standpunt dat iedereen de keuze moet hebben om zelf te bepalen wat voor hond hij of zij wil adopteren. In Zuid- en Oost Europa is het helaas in een aantal regio’s met het dierenwelzijn slecht gesteld. Wij vinden dat we binnen Europa, waar geen binnengrenzen meer bestaan, niet moeten stoppen aan de grens met de hulp aan dieren. Daarnaast zullen wij daar waar mogelijk het lot van honden en katten proberen te verbeteren, of het nu in Nederland of in Spanje is. Maar onze primaire taak ligt bij het ondersteunen van dit specifieke asiel in La Línea de la Concepción. Dat dit in Spanje ligt is voor ons bijzaak.

MEDISCHE INFORMATIE

In landen als Spanje, Griekenland en Portugal (ook in andere landen maar hier komen meestal de zwerfhondjes vandaan) komen nogal eens wat ziektes voor waar wij hier in Nederland niet zo bekend mee zijn. Wij hebben dit stukje geschreven om iets meer bekendheid te geven aan deze ziekten, zeker niet om mensen bang te maken voor deze ziektes, want dat is echt niet nodig. 

Buitenlandse ziektes? Waar praten we dan over en waarom klinkt het zo beladen. Beladen is het omdat er ontzettend veel onbegrip is en ook heel veel onwetendheid. Over welke ziektes praten we dan? We praten over Leishmania (Leishmaniosis),  Babesia (Babesiosis), Ehrlichiosis (Ehrlichia) en Hartworm (Dilofilaria).

HAPPY HOMES


nldaendees

concept | webcontrol | hosting
© CAPREA MEDIA